htp
03 آذر 1401 - 15:07

دستگیری ۱۰۵ نفر از اراذل و اوباش در پایتخت

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان از اجرای طرح محله محور خبرداد و گفت: با اجرای این طرح تعداد ۱۰۵ نفر از اراذل و اوباش دستگیر شدند. سرهنگ محمدرضا علیزاده فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان با اشاره به اجرای طرح ضربتی مقابله با اراذل و اوباش در سطح شهرستان، اظهار داشت: طرح امنیت محله محور با رویکرد تامین آسایش و آرامش عمومی در محله‌های جرم خیز بهارستان با هماهنگی مرجع قضائی اجرا و اوباش مطرح که به صورت سازمان یافته به شرارت می‌پرداختند، شناسایی شدند. وی ادامه داد: در این طرح که با مشارکت رده‌های مختلف انتظامی به اجرا در آمد، ۱۰۵ نفر از اراذل و اوباش معروف شهرستان دستگیر و ۶۱ عدد سلاح سرد کشف شد. فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان با اشاره به اینکه متهمان جرایمی از قبیل شرارت، تخریب اموال عمومی، ایجاد مزاحمت، استفاده از سلاح سرد، نگهداری و توزیع مواد مخدر، شرکت در نزاع‌های دسته جمعی و ... را در پرونده کیفری خود دارند؛ تصریح کرد: متهمان پس از تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند. سرهنگ علیزاده در پایان با بیان اینکه پلیس اجازه هیچ گونه قدرت نمایی به اراذل و اوباش را نخواهد داد، خاطرنشان کرد: با مجرمان، اراذل و اوباش و افرادی که بخواهند در جامعه نظم و امنیت عمومی را مختل کنند برابر قانون به شدت برخورد می‌شود. باشگاه خبرنگاران جواناجتماعیحوادث و انتظامی
شناسه خبر: 877769