htp
06 آذر 1401 - 07:30

در سفر معاون امور بین‌الملل هلال احمر به بیروت چه گذشت؟

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر در بیروت با «حسام فیصل»، مدیر بهداشت، سوانح، تغییرات اقلیمی و بحران‌ها در دفتر منطقه‌ای خاومیانه دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در سفر به بیروت برای شرکت در کارگروه مشورتی مدیریت سوانح فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر (DMAG)، دیدارهای دوجانبه‌ای در حاشیه این نشست با مدیران دفتر فدراسیون در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) داشت. خبرگزاری مهرتغییرات اقلیمی و افزایش سوانح ناشی از آن، خدمت‌رسانی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به مهاجران و آوارگان، مشارکت در عملیات بین‌المللی پاسخ به سوانح و ارائه آموزش‌های همگانی برای افزایش آمادگی جوامع در مواجهه با مخاطرات از جمله محورهای اصلی این گفت‌وگوها بود. بهنام سعیدی، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، صبح جمعه ۴ آذرماه ۱۴۰۱ در بیروت با «حسام فیصل»، مدیر بهداشت، سوانح، تغییرات اقلیمی و بحران‌ها در دفتر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقای فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر دیدار کرد. سعیدی در این دیدار، شبکه خانه‌های هلال را برای افزایش آمادگی در برابر اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی، بستر گسترده‌ای برای کنترل تخریب سوانح ناشی از گرم شدن زمین و عوارض خطرناک آن همچون خشکسالی دانست و گفت: خانه‌های هلال به ابتکار جمعیت هلال احمر ایران در محلات کم‌برخوردار شهری، مناطق روستایی و عشایری تأسیس شده و هم‌اکنون، تعداد آن‌ها به بیش از ۶ هزار خانه می‌رسد. فیصلهمچنین معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر در دیداری دیگر با آقای «فرانچسکو»، رئیس مشارکت استراتژیک و «خانم یارا یاسین»، رئیس واحد بسیج منابع دفتر منطقه‌ای فدراسیون جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر در بیروت، ایجاد یک ساز و کار منسجم در خصوص پیگیری و گزارش‌دهی در زمینه اقدامات فدراسیون در حوزه جذب منابع مالی را برای جمعیت‌های ملی خواستار شد. بهنام سعیدی در دیداری با «فابریزو کاربنی» مشاور منطقه‌ای فدراسیون جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر در امور مهاجرت، ضمن تاکید بر موقعیت استراتژیک ایران به عنوان یک شاهراه مهاجرتی در منطقه گفت: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران همواره در زمینه تأمین منابع مالی برای رفع نیاز مهاجران و هجوم پناهندگان نقش حمایتی ایفا کرده است. سعیدی در این دیدار، برگزاری دوره‌های توان‌افزایی برای خدمت‌رسانی بهتر به مهاجرین با همکاری سه‌جانبه فدراسیون، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر ایران را ضروری خواند. فابریزومعاون امور بین الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر در دیداری با خانم «می ال سایق» رئیس ارتباطات فدراسیون در منطقه منا، خواستار افزایش همکاری رسانه‌ای به خصوص بخش فضای مجازی فدراسیون در انعکاس اخبار اقدامات بشردوستانه هلال احمر ایران شد. المللمیالسایقمنابهنام سعیدی در جلسه دیگری، با «جورج آسپیریلا» رئیس خدمات منابع انسانی و «دارمین تاکر» رئیس تدارکات و لجستیک دفتر فدراسیون در منطقه منا دیدار کرد. معرفی ظرفیت‌های هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، به خصوص تولید چادر و پتو توسط شرکت صنایع نساجی هلال ایران به سفارش فدراسیون و دیگر جمعیت‌های ملی از موضوعات اصلی مطرح شده در این جلسه بود. آسپیریلادارمینتاکرمنادیدار با خانم «شاهینا بهار» رئیس اداره عضویت فدراسیون در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و خانم «نادین حداد» و «محمد حامد» در بخش برنامه‌ریزی، نظارت، ارزیابی، گزارش‌دهی و کیفیت خدمات دفتر فدراسیون در منطقه منا، از دیگر جلسات معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در دفتر منطقه‌ای فدراسیون در بیروت بود. شاهینامنا
منبع: مهر
شناسه خبر: 883144